KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) KAPSAMINDA

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli Öğrencilerimiz & Velilerimiz,

Bu metni, Okulumuz tarafından sunulan kütüphane hizmetleri kapsamında öğrencilerimize ait kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve bunlara ilişkin yasal haklarınız konusunda sizleri aydınlatmak amacıyla sunmaktayız.

Okulumuz’a sözlü, yazılı veya elektronik olarak sağlamış olduğunuz, öğrencimize ait ad, soyad ve fotoğraftan oluşan; kütüphane kaydı yapılması ve kütüphane hizmetlerinden faydalanma ile hak sahibi olan öğrencinin tespit edilmesi ve yayınların alınması ve teslim edilmesi süreçlerinin takibi amacıyla Okulumuz tarafından takip edilebilmesi amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi uyarınca “sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması” ve KVKK Madde 5 (f) bendi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir. Paylaşılan kişisel verileriniz, kütüphane yazılım hizmeti aldığımız yurtiçindeki tedarikçimiz ile yurtdışında (Almanya) bulunan sunuculara, yeterli idari ve teknik güvenlik önlemleri alınarak aktarılmaktadır.

“İlgili kişinin haklarını düzenleyen” KVKK Madde 11’de yer alan haklarınızı kullanmak istediğinizde yazılı olarak mukim olduğumuz adrese; sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde kisiselveri@odtugvo.k12.tr elektronik posta adresine veya odtu.egitim@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak başvurabilirsiniz.

Saygılarımızla,

ODTÜ Geliştirme Vakfı Eğitim Hizmetleri A.Ş.


Log in to your account:

Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.